Polonez Kościuszki

Zgłoszenie do artykułu: Polonez Kościuszki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Polonez Kościuszki

Polonez pożegnalny Kościuszki z roku 1792

Autor muzyki:

Barcicki, A.[2]

Data powstania:

1792
Źródło podaje, że utwór powstał około wyżej wymienionego roku.

Informacje

Utwór napisany na pożegnanie odjeżdżającego z kraju Naczelnika po kampanii 1792 r. i przystąpieniu króla do Targowicy[1].

Bibliografia

1. 

Siedem wieków pieśni polskiej: śpiewnik dla młodzieży z komentarzem historycznym, s. 96, 97.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu. Układ zaczerpnięty częściowo z Polskiego śpiewnika szkolnego Piotra Maszyńskiego.

2. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, z. III, nr 10, s. 13–15.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu.

3. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 112, 113.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.