Śpiew spod Karpat

Zgłoszenie do artykułu: Śpiew spod Karpat

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Śpiew spod Karpat

Śpiew z pod Karpat

Autor słów:

Świerzyński, Sławomir[2]

Bibliografia

1. Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, s. 154.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. Pieśni narodowe z muzyką: w setną rocznicę trzeciego rozbioru Polski wydane. Z. 2, s. 28.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

3. Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 128, 129.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.