Śpiew spod Karpat

Zgłoszenie do artykułu: Śpiew spod Karpat

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Dalej bracia, nasi mili,

Czegóż będziem się smucili?

Błysną gromy, przyjdą burze,

Stawim czoło groźnej chmurze.

Wróci kraj! Wolny kraj!

Będziem mieli w Polsce raj!

Łez nie będzie w naszej ziemi,

Kiedy będziem już wolnymi.

A choć zdrad i fałszu siła,

Chociaż nas kryje mogiła,

My i tak będziem wolnymi,

Na tej naszej polskiej ziemi.

Wróci kraj! Wolny kraj...

Na wołanie naszej Matki

Spieszcie do niej, lube dziatki,

Z różnych stron i krańców ziemi,

By tu stanąć między swymi.

Wróci kraj! Wolny kraj...

Tylko w zgodzie i jedności,

Silni potęgą miłości,

Wezwawszy pomocy Boga,

Zwalczymy wspólnego wroga.

Wróci kraj! Wolny kraj...

Choć krwi popłyną strumienie,

Nie zagasną serc płomienie,

Miłość wiary i ojczyzny

Zagoi rany i blizny.

Wróci kraj! Wolny kraj...

A gdy się pozbędziem wrogów

I nie będzie cudzych bogów,

W ten czas staniemy wokoło

I zaśpiewamy wesoło:

Wiwat kraj! Wolny kraj!

Otóż mamy w Polsce raj!

Nie ma już łez w naszej ziemi,

Bośmy wszyscy już wolnymi.[1], [2], [3]

Bibliografia

1. 

Straszewicz Marzenna, Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, Komorów, Prometeusz, 1992, s. 154.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Świerzyński Michał, Pieśni narodowe z muzyką: w setną rocznicę trzeciego rozbioru Polski wydane. Z. 2, Słowa, Kraków, Księgarnia K. Wojnara i Spółki, 1900, s. 28.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

3. 

Adamski Walerjan, Polski śpiewnik narodowy z melodiami, wyd. 2, Poznań, Księgarnia i Drukarnia św. Wojciecha, 1919, s. 128, 129.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.