Spotkamy się na Nowym Świecie

Zgłoszenie do artykułu: Spotkamy się na Nowym Świecie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Spotkamy się na Nowym Świecie

Autor słów:

Włast, Andrzej

Autor muzyki:

Karasiński, Zygmunt

Kataszek, Szymon

Informacje

Spotkanie to miało odbyć się oczywiście w kabarecie „Perskie Oko”, który powstał w rezultacie awantury i rebelii aktorskiej w „Morskim Oku” pod dyrekcją J. Boczkowskiego. Część zespołu pod wodzą TomaPogorzelskiej (małżeństwo) odeszła, zakładając konkurencyjny, zresztą dobry kabaret. Piosenka Spotkamy się na Nowym Świecie miała charakter finału, zapraszającego na następny program[2].

Bibliografia