Tango łyczakowskie

Zgłoszenie do artykułu: Tango łyczakowskie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Tango łyczakowskie

Autor słów:

Springer, Chaskiel[1]

Springer, Zygmunt[1]

Schlechter, Emanuel[2]

Autor muzyki:

Haber, Leon[1], [2]

Data powstania:

Utwór pochodzi z lat 30. XX w.

Miejsce powstania:

Lwów

Informacje

Być może piosenkę napisano dla Chóru Eriana. Tango Łyczakowskie było wydawane w postaci druków ulotnych. Jego słowa układają się w szereg luźnych kupletów, które mogą być przestawiane. Do piosenki zostały wtrącone słowa i melodia popularnego kupletu Kamień na kamieniu[2].

Bibliografia