Ty pójdziesz górą

Zgłoszenie do artykułu: Ty pójdziesz górą

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Ty pójdziesz górą

Ty pójdziesz górą, a ja doliną

Wezmę ja kontusz

Autor słów:

anonim

Melodia:

ludowa

Informacje

Jest to dawna piosenka szlachecka, którą z upodobaniem śpiewano na dworach i zaściankach. Odnotowano różne „wymienne” zresztą zwrotki na różne miłosne okazje, które dowolnie sobie układano. Istnieje jeszcze zakończenie mniej tragiczne, z którego wynika, że ona będzie „panią na jasnym dworze”, a on zostanie „księdzem w ciemnym klasztorze”[3].

W ludowej wersji pieśń zaczyna się od słów „Wyszła dziewczyna, jako róży kwiat” albo „Ty pójdziesz górą...”, więc i tu można było nastrój dowolnie modelować[3].

W czasach Powstania 1863 r. była szczególnie popularna. Przytacza ją Eliza Orzeszkowa w powieści Nad Niemnem[2].

Bibliografia

1. Pieśni Wileńszczyzny, s. 81.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

2. ...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 142–144.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

3. Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 45, 46, 176, 177.
Wariant 3 wersja szlachecka, wariant 4 wersja ludowa.