Wesoło ze śpiewem

Zgłoszenie do artykułu: Wesoło ze śpiewem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Wesoło ze śpiewem

Autor słów:

Kałkusiński, Czesław[1]

Autor muzyki:

Fajt, Henryk[1]

Data powstania:

1940

Informacje

Wesoło ze śpiewem (wg informacji autora tekstu) powstała już w 1940 r., jakkolwiek spopularyzowana została dopiero w 1943 przez harcerzy z „Szarych Szeregów”. Miejscem, gdzie rodziły się pierwsze wiersze tekstu, była Puszcza Mariańska k. Skierniewic. Podczas pobytu w tej wsi, położonej wśród lasów, natknęli się na Ukrainkę związaną z OUN (Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów) jawnie sympatyzującą z hitlerowskimi Niemcami, która śpiewała antypolską piosenkę. Jedna ze zwrotek w tłumaczeniu brzmiała następująco:

Przepadła już Polska, przepadła na wieki – hej, hej!

Już jej nie pomogą Francuzi, Anglicy – hej, hej!

Wesoło ze śpiewem była rodzajem repliki na zakusy ukraińskich nacjonalistów i ich postawę wobec Polski i Polaków. Znamy obecnie dwie wersje piosenki: oryginalną, w której każdy z trzech refrenów jest inny i śpiewaną przez „Szare Szeregi”, w której po każdej zwrotce powtarza się refren pierwszy[1].

Bibliografia