Wesoły pluton

Zgłoszenie do artykułu: Wesoły pluton

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Wesoły pluton

Autor słów:

Huzik, Henryk

Autor muzyki:

Lutosławski, Witold

Informacje

Prawykonanie Wesołego plutonu odbyło się przypuszczalnie w październiku 1943 r. w konspiracyjnym Teatrze Wojska. Komisja przesłuchująca zaprezentowane utwory oceniła piosenkę wysoko i zakwalifikowała ją do przyszłego teatru powstańczego. Wesoły pluton był punktem finałowym pierwszego programu Teatru w mieszkaniu Zielińskich przy ul. Sędziowskiej i wykonany został przez cały zespół aktorski: Danuta Szaflarska, Irena Brzezińska, Jan Ciecierski, Stanisław Bugajski, Tadeusz Cygler, Tadeusz Fijewski, Andrzej Łapicki i Stanisław Jaśkiewicz. W roku 1947 tekst piosenki wraz z nutami opublikowano bezimiennie w I zeszycie Pieśni walki podziemnej[1].

Bibliografia