Wesoły pociąg

Zgłoszenie do artykułu: Wesoły pociąg

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Jeśli chcesz wypocząć

gdzieś w górach czy nad morzem

umówić się ze słońcem

na kilkanaście dni.

staraj się o wczasy,

a potem pędź na dworzec

i kiedy pociąg ruszy,

zaśpiewaj razem z nim.

Gra wesoły pociąg swą piosenkę,

Że aż lecą skry, miasta,

rzeki szybko suną przed oczami.

Kiedy wspólnie wyruszamy

na spotkanie pięknych chwil,

ta piosenka jak przyjaciel jedzie z nami.

Bo piosenka już po chwili

z każdym za pan brat

czas podróży nam umili,

gdy jedziemy w świat,

a zielony sygnał wolną drogę już otwiera nam.

Hej, na wczasy wiezie nas wesoły pociąg!

Wrócisz opalony

i pełen sił do pracy.

W pociągu rozśpiewanym

spotkamy się za rok.

Wczasy nam pomogą

ojczysty kraj zobaczyć,

co zmienia się z dnia na dzień

i cieszy, cieszy wzrok.

Gra wesoły pociąg...[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

Waśniewski Zbigniew, Kaszycki Jerzy, To idzie młodość: śpiewnik jednogłosowy, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1962, s. 158–160.

3. 

Halber, Adam
Wesoły Pociąg, „Angora” nr 26/2010, Wydawnictwo Westa-Druk, Łódź 2010.

4. 

http://www.angora.pl
Artykuł pochodzi z nr 26/2010 [odczyt: 17.01.2011].