Zgłoszenie do artykułu: Wrócimy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Wrócimy

Autor słów:

Budzyński, Wiktor[1]

Melodia:

utworu Wizja szyldwacha

Data powstania:

listopad 1939

Informacje

Piosenka narodziła się w rumuńskim autobusie, którym zespół aktorski „Lwowskiej Fali” jechał na przedstawienie do jednego z obozów internowanych żołnierzy polskich. Autor po melodię sięgnął do dawnej, ogromnie przed wojną popularnej piosenki z repertuaru Stanisława Ratolda Wizja szyldwacha, poświęconej 1 pułkowi Ułanów Krechowieckich. Przedstawienia dla internowanych w Rumunii Polaków były początkiem wojennej działalności teatralnej aktorów i autorów z lwowskiego radia, których losy po kampanii wrześniowej rzuciły na obczyznę. W 1940 r., po przybyciu do Francji, zespół został przemianowany na Polową Czołówkę Teatralną PSZ „Lwowska Fala”. Z „francuskiego” okresu jej działalności zachowała się wśród dokumentów ulotka, wydana w kwietniu 1940 r. w Paryżu, nakładem Wydziału Propagandy i Oświaty MSW przy rządzie gen. Władysława Sikorskiego. Na ulotce tej wydrukowano właśnie słowa Wrócimy, podpisane nazwiskiem autora. Od tego czasu datuje się szczególna popularność piosenki. Rozpowszechniła się wśród formacji wojskowych polskich biorących udział w kampanii czerwcowej 1940 r[1].

Bibliografia