Wszystkie nasze dzienne sprawy

Zgłoszenie do artykułu: Wszystkie nasze dzienne sprawy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Wszystkie nasze dzienne sprawy

Wszystkie nasze

Modlitwa wieczorna

Autor słów:

Karpiński, Franciszek[1], [5]

Autor muzyki:

Dąbrowski[4]

Melodia:

utworu Kiedy ranne wstają zorze[4]

Bibliografia

1. 

Śpiewnik narodowy z nutami, s. 73, 74.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

2. 

Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 52.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

3. 

Laudate Dominum (Chwalcie Pana): śpiewnik pielgrzymkowy Złotej Grupy Radomskiej, s. 198, 199.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

4. 

Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne z melodiami dla użytku młodzieży szkolnej, s. 354.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu.

5. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 205, 206.