Kiedy ranne wstają zorze

Zgłoszenie do artykułu: Kiedy ranne wstają zorze

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Kiedy ranne wstają zorze

Kiedy ranne

Pieśń poranna

Modlitwa poranna

Klasyfikacja:

pieśń ludowa

Autor słów:

Karpiński, Franciszek

Autor muzyki:

Moniuszko, Stanisław[4]

Melodia:

ludowa

Informacje

W publikacji księdza Siedleckiego znajdują się dwa warianty melodyczne pieśni – drugi pochodzi ze śpiewnika księdza Mioduszewskiego[2].

Bibliografia

1. 

Laudate Dominum (Chwalcie Pana): śpiewnik pielgrzymkowy Złotej Grupy Radomskiej, s. 77.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne z melodiami dla użytku młodzieży szkolnej, s. 337, 338.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

3. 

Śpiewnik młodej wsi: na 2 głosy, s. 1.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

4. 

Kiedy ranne wstają zorze: czterośpiew z towarzyszeniem organów
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu.

5. 

Lirenka: wieniec pieśni na uroczystość wiosenną dziatwy w układzie na 1 i 2 głosy. Cz. 1, s. 2.

6. 

Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 51.

7. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 205.
Zamiast Wnet do mego Pana wołam jest Wnet do swego Pana wołam.

8. 

Marysine śpiewanki: 50 piosenek dla szkół powszechnych. Z. 2, s. 34.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.