Wymarsz uderzenia

Zgłoszenie do artykułu: Wymarsz uderzenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Wymarsz uderzenia

A jeśli będzie wiosna

Autor słów:

Trzebiński, Andrzej

Autor muzyki:

Kopczyński, Onufry Bronisław

Informacje

Piosenka żołnierska Wymarsz Uderzenia rozpowszechniła się dość szeroko, śpiewano ją nie tylko w Warszawie i na szlakach partyzanckich Batalionu Uderzenia, ale i w innych oddziałach. To było przyczyną powstania kilku wersji znacznie odbiegających od oryginału, a wśród nich najbardziej znanej A jeśli będzie wiosna. Tę właśnie przypomniano w 1967 roku w Teatrze Klasycznym w Warszawie podczas premiery widowiska muzycznego Dziś do ciebie przyjść nie mogą. W oryginalnym brzmieniu piosenkę wraz z nutami opublikowano po raz pierwszy w zbiorku Konfederacji Narodu pt. [[U_derzenie|U[derzenie]]] w roku 1943 (por. wersja 1), nieco inna wersja trafiła w 1943 roku na łamy 6 nru „Do broni”. Tekst publikowano również po wojnie w 1946 roku w „Dzis_i_Jutro_2_0”, powtórzono zaś w listopadzie 1968 roku w „WTK” obok wspomnienia o jej autorze (por. wersja 2)[1].

Bibliografia