Za moją białą chatą

Zgłoszenie do artykułu: Za moją białą chatą

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Za moją białą chatą

Biała chata

Autor słów:

nieznany[2]

Autor muzyki:

Kazuro, Stanisław

nieznany[2]

Informacje

Do odtworzenia pełnego tekstu z melodią przyczynił się przede wszystkim Andrzej Żubr z KG AK, pluton łączności specjalnej (kanałowej), potem Stalag Xl-A Altengrabow, Kommando-Lazarett „A” nr jeniecki 47577. Miał wtedy 17 lat.

Boże – jak my za tą „Białą chatą” tęskniliśmy... przy śpiewaniu piosenki – w oczach jawiła się Warszawa...[2].

Bibliografia

1. 

To idzie młodość: śpiewnik jednogłosowy, s. 223.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu.

2. 

Mocarni Polski miłowaniem: antologia pieśni i wierszy Polski Walczącej 1939–1945, s. 30–32.