Andrzej i Eliza

Zgłoszenie do artykułu: Andrzej i Eliza

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Andrzej i Eliza

Data powstania:

1971

Data rozwiązania:

grudzień 1981

Informacje

Folk-rockowy zespół wokalno-instrumentalny utworzony w 1971 r. w Warszawie pod patronatem Klubu Piosenki Związku Polskich Autorów i Kompozytorów przez Andrzeja Rybińskiego. Początkowo duet z Elizą Grochowiecką – voc., g., perc.; potem tercet z Czesławem Mogilińskim – bg., hca., perc., którego w 1974 r. zastąpił Jerzy Rybiński – bg., voc.. Zadebiutował na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’71. W tym samym roku uczestniczył w koncertach festiwalu Folk & Country w Pradze. W 1972 r. odbył pierwsze tournée zagraniczne po ZSRR. Wystąpił także na Festiwalu Bratysławska Lira ’72.

Grupa zdobyła:

– Srebrnego Gronostaja na Festival International des Variétés et Music-Halls w Rennes (Francja) w 1974 r.,

– I nagrodę na Festiwalu Przebojów w Dreźnie (dawne NRD) w 1975 r.,

– nagrodę specjalną na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1975 r. za utwór pt. Czas relaksu,

– II nagrodę i nagrodę publiczności na Festiwalu Przebojów w Dreźnie w 1977 r.

Koncertowała także w Austrii, Belgii, Bułgarii, RFN i ośrodkach polonijnych USA. W 1981 r. z okazji jubileuszu 10-lecia przygotowała retrospektywny program estradowy Album rodzinny, czyli od jutra już. W grudniu 1981 r. zespół się rozpadł.

Z zespołem współpracowali także: Zbigniew Hołdys, Eugeniusz Mańko, Ryszard Kaczmarek, Henryk Krzeszowiec, Janusz Staszek, Ryszard Sygitowicz, Stanisław Wita, Marcin Zienkiewicz i Sławomir Żak[1].

Bibliografia