Zgłoszenie do artykułu: Gramine

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Gramine

Grupa Bluesowa Gramine

Grupa Bluesowa Stodoła

Grupa Bluesowa Warszawa

Data powstania:

październik 1968

Data rozwiązania:

1979

Informacje

Zespół wokalno-instrumentalny utworzony w październiku 1968 roku pod patronatem klubu studenckiego „Stodoła” w Warszawie z inicjatywy Władysława Dobrowolskiego – tr. i Tomasza Bielskiego. Początkowo nosił nazwę Grupa Bluesowa Stodoła, potem Grupa Bluesowa Warszawa. W 1972 roku przyjął nazwę Grupa Bluesowa Gramine. Zadebiutował w marcu 1969 roku widowiskiem Blusełka. Zdobył wiele nagród i wyróżnień, między innymi.:

– trzy pierwsze nagrody na Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Muzycznych w Gliwicach w 1969 rok,

– I nagrodę za Blusełka na Międzynarodowym Festiwalu Kronik Filmowych w Londynie w 1970 rok,

– nagrodę specjalną na Old Jazz Meeting ’71 w Warszawie,

– III nagrodę w kategorii zespołów tradycyjnych na Old Jazz Meeting ’72.

Kilkakrotnie nagradzani i wyróżniani byli soliści zespołu: Ewa Bem, Barbara Erie, Bogusław Teper oraz współzałożycielka grupy, kompozytorka i wokalistka Halina Szemplińska. Zrealizował wiele nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia z muzyką członków zespołu do tekstów Tomasza BielskiegoBogusława Choińskiego. Wziął udział w realizacji programów telewizyjnych, między innymi widowiska Afryka, misterium, kwiatyMisterium Blues. Na Międzynarodowym Festiwalu Jazzowym Jazz Jamboree ’72 wystąpił z widowiskiem Osiem koni albo czterdziestu ludzi. Koncertował na Międzynarodowym Festiwalu Wokalistów Jazzowych w Lublinie w 1970 i 1975 r. Prowadził własną audycję w Rozgłośni Harcerskiej Polskiego Radia. Rozwiązał się w 1979 r.

Wielokrotnie zmieniał skład oraz opiekunów artystycznych. Z zespołem współpracowali także: Anna Błaszczyńska, Zdzisław Cyceń, Eugeniusz Filipowicz, Jacek Jasiński, Paweł Markowski, Jacek Mikuła, Thenard_Andrzej, Ryszard Rynkowski, Ewa Strzeszewska, Ryszard Sułek i Cezary Ziółkowski[1].

Bibliografia