Kabaret RAK

Zgłoszenie do artykułu: Kabaret RAK

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Kabaret RAK

RAK

Data powstania:

1981

Informacje

Kabaret RAK został założony na przełomie roku 1981 i 1982 w Rudzie Sląskiej. Oficjalnymi założycielami kabaretu Rak są: Krzysztof Hanke, Ryszard SiwekAndrzej Stefaniuk. Pierwsze litery ich imion stworzyły nazwę RAK. Na początku kabaret działał przy Domu Kultury KWK Zabrze-Bielszowice, a następnie w Osiedlowym Domu Kultury „Pulsar” Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej[1]. W kabarecie RAK występowało wielu znakomitych wykonawców, z których niektórzy do dzisiaj zawodowo parają się sceną. Warto wśród nich wymienić Andrzeja Afanasjewa, Jolantę Szczyrk, Jolantę Literską, występującą obecnie pod pseudonimem „Joka”, Krzysztofa Kubicę, czy innych. Marian Makula dołączył do kabaretu pod koniec lat 80, występował i tworzył dla Kabaretu RAK nieprzerwanie do końca 1998 r. Jest także autorem widowisk takich jak: Elwer szoł, musical Pomsta, gdzie główne role grali członkowie Kabaretu RAK.

Grzegorz Poloczek dołączył do podstawowego składu podczas obchodów 10-lecia kabaretu RAK. Wtedy też doszło do krótkiej, ale bardzo owocnej współpracy ze znakomitym kompozytorem – Grzegorzem Spyrą. Z tamtego okresu pochodzi jeden z największych przebojów rudzkiego zespołu – Moplik.

Od początku swej działalności zasadą zespołu było korzystanie tylko i wyłącznie z tekstów własnych, ten sposób działania obowiązuje w kabarecie RAK do dzisiaj. W swojej twórczości chętnie posługują się gwarą śląską[2].

Bibliografia

1. 

http://www.kabaretrak.pl/.
Strona internetowa Kabaretu Rak [odczyt: 01.08.2019].

2. 

http://zespoly.siteor.pl/kabaret-rak.
Opis Kabaretu rak na stronie internetowej Top Lista Adama [odczyt: 01.08.2019].

3. 

Kozłowska, Agnieszka.