Stawecki, Zbigniew

Zgłoszenie do artykułu: Stawecki, Zbigniew

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Stawecki, Zbigniew

Data urodzenia:

1 czerwca 1934

Miejsce urodzenia:

Pułtusk

Data śmierci:

27 lipca 2000

Miejsce śmierci:

Lublin

Informacje

Poeta i autor tekstów piosenek. Studiował na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Absolwent Wydziału Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W czasie studiów współpracował jako aktor z teatrem akademickim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tam też zadebiutował jako autor tekstem piosenki Mgła nad Lublinem.

Jest autorem skeczy, tekstów satyrycznych i monologów dla kabaretu Wagabunda, Teatru na Targówku i Teatru Syrena w Warszawie; tekstów piosenek do sztuk teatralnych, m.in. do Adama i Ewy; bajek dla teatrów lalkowych, m.in. Gołębie warszawskie, Czarne diamentyDiabeł siedzi w polskiej duszy; tekstów piosenek m.in. dla Hanny Banaszak, Anny German, Teresy Haremzy, Ireny Jarockiej, Haliny Kunickiej, Jerzego Połomskiego, Ireny Santor, Zdzisławy Sośnickiej, Jaremy Stępowskiego, Ewy ŚnieżankiZbigniewa Wodeckiego oraz dla dzieci.

Jego karierze poświęcone jest hasło w telewizyjnej wersji „Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej” odcinek 108 (reż. Ryszard Wolański).

Jest laureatem:

– II nagrody w konkursie poetyckim Koła Młodych Związku Literatów Polskich w Lublinie w 1956 r.,

– wyróżnienia na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’63 za Bal u Zuzi (muz. I. Wieczorek),

– I nagrody na festiwalu w Tokio (Japonia) w 1972 r. za Nie ma drogi dalekiej,

– II nagrody na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’78 za piosenkę Inna[1].

Bibliografia