Mr. Bober’s Friends

Zgłoszenie do artykułu: Mr. Bober’s Friends

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Instrument
Strzałka
Działalność w zespole
Strzałka

Bobrowski, Wojciech

gitara basowa

Kołodziej, Bogdan

gitara

Krawczuk, Ryszard

saksofon

Schneider, Grzegorz

perkusja

Górkiewicz, Grzegorz

instrumenty klawiszowe

Pilch, Jan

instrumenty perkusyjne

Mrowiec, Andrzej

perkusja

Janus, Dariusz

instrumenty klawiszowe

Leśniak, Tadeusz

fortepian

Piasecki, Krzysztof

gitara

Targosz, Łukasz

gitara

Malik, Artur

perkusja

Bibliografia

1. 

Rabiański, Radosław

2. 

http://wbober.w.interia.pl/polish.htm
Strona internetowa zespołu Mr. Bober’s Friends [odczyt: 18.05.2011].