Pilch, Jan

Zgłoszenie do artykułu: Pilch, Jan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Pilch, Jan

Data urodzenia:

11 stycznia 1956

Informacje

Jeden z największych i najbardziej wszechstronnych perkusistów w Europie, solista i sideman grający muzykę jazzową, etniczną, popularną, a także współczesną muzykę poważną, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie i wykładowca na tej uczelni. Prowadzi też zajęcia na międzynarodowych kursach muzyki współczesnej, m.in. w Kazimierzu nad Wisłą, Radziejowicach, Schwazu i Stuttgarcie. Jest jednym z założycieli Stowarzyszenia Artystycznego „Muzyka Centrum”. Od 2002 r. jest profesorem Sztuk Muzycznych.

Od wielu lat Jan Pilch jest liderem formacji Inside Drumming i Krakowskiej Grupy Perkusyjnej. Był członkiem grup jazzowych: Laboratorium (płyty: Laboratorium No. 8, Anatomy Lesson), Confirmation – braci Cudzichów (II nagroda na festiwalu „Jazz nad Odrą” w 1978 r.), Axis Przemysława Gwoździowskiego, międzynarodowego trio Crossover Ryszarda Szeremety (Don Roberto & Donia Mercedes) oraz zespołów Elektryczny Pastuch i Digital Jazz. Współpracował z Markiem Bałatą (płyta Voice Painting), Markiem Grechutą i grupą Anawa (trzy płyty, m.in. Śpiewające obrazy), Antoniną Krzysztoń (Inny świat), Andrzejem Sikorowskim, Stanisławem SojkąGrzegorzem Turnauem (Nie dzieje się nic), Tomaszem Stańko, Ryszardem Styłą (Guitar Spectrum Of Music) oraz z Willfriedem Jentzschem (Computer Music). Współpracował także z zespołem muzyki współczesnej MW2, orkiestrą symfoniczną Filharmonii Krakowskiej, Orchestra Giovanile z Lanciano (Włochy), Opera Factory z Zurychu, Orkiestrą Kameralną z Bazylei i zespołem wykonawczym musicalu pt. Cats.

Obecnie – obok wymienionych składów – gra jeszcze w zespole Little Egoists Marka Stryszowskiego (płyta Radio Wieliczka) i formacji Mr. Bober’s Friends Wojciecha Bobrowskiego. Dokonał wielu nagrań radiowych i płytowych z muzyką współczesną i jazzową.

W 1984 r. założył Krakowską Grupę Perkusyjną, formację muzyki współczesnej, wokół której skupił muzyków związanych z Akademią Muzyczną w Krakowie. Zespół występował na prestiżowych festiwalach w Polsce, m.in. wielokrotnie na Warszawskiej Jesieni, Poznańskiej Wiośnie Muzycznej, Dniach Muzyki Perkusyjnej w Opolu, na festiwalach w Szczecinie i Baranowie, oraz za granicą: w Amsterdamie, na XII Musik Biennale w Berlinie, Melos-Etos w Bratysławie, Tage fuer Zeitgenoessiche Musik w Dreźnie, Musica Viva w Monachium, Gosten Hofer Jazz Tage w Norymberdze. W swoim dorobku grupa ma prawykonania utworów Hanny Kulenty, Krystyny Muszumańskiej-Nazar, Bogusława Schaeffera, Nancy van der Vate i Alejandro Iglesiasa Rossiego. Za wykonanie Ancestral Rites Of Forgotten Culture Alejandro Iglesias Rossiego otrzymała I nagrodę na Międzynardowej Trybunie Kompozytorów w Paryżu w 1985 r. Nagrywała dla Telewizji Polskiej i stacji telewizyjnych z Francji, Holandii (VPRO Amsterdam) i Niemiec (m.in.: Bayerische Rundfunk, Norddeutsche Rundfunk, Westdeutsche Rundfunk). W grudniu 1998 r. nagrała album pt. Space Of Rhythm.

Od 1994 r. realizuje projekt o nazwie Inside Drumming (Wewnętrzne Bębnienie), wyrażający jednocześnie jego swoiste credo artystyczne. Na kształt projektu wpływ miały doświadczenia autora na płaszczyźnie różnych gatunków muzycznych i refleksja nad ich relacją do innych rodzajów sztuki, m.in. nad funkcją muzyki w teatrze. Inside Drumming jest prezentacją muzyki napisanej i zaaranżowanej w równym stopniu, co muzyki improwizowanej, czemu towarzyszy autorska wizja muzyki świata (World Music), New Age z silnymi wpływami jazzu i fascynacja instrumentarium perkusyjnym z jego nieograniczonymi możliwościami w zakresie barwy dźwięku. Spektrum doznań estetycznych powiększa zastosowanie elementów wizualnych, przede wszystkim projekcji filmowych, które stanowią rodzaj odautorskiego komentarza.

Wspólnie z Janem Pilchem projekt realizują absolwenci Akademii Muzycznej w Krakowie, związani także z Krakowską Grupą Perkusyjną, a mianowicie: Marek Olma – perc., Wiesław Jamioł – perc., Marek Bałata – artysta grafik i znakomity wokalista jazzowy, Leszek Szczerba, Wojciech Bobrowski – bg., lider i założyciel grupy Mr. Bober’s Friends; a także Ewa Grabowska – artysta grafik, scenograf, laureatka wielu prestiżowych nagród w dziedzinie grafiki, twórca scenografii do spektakli telewizyjnych i teatralnych; Longin Szmyd – reżyser i grafik, związany m.in. z krakowskim Studiem Filmów Krótkometrażowych, twórca filmów eksperymentalnych, autor plakatów i projektów graficznych; w końcu Jerzy Gardziel – reżyser światła zajmujący się także efektami specjalnymi.

Jako solista i kameralista Jan Pilch brał udział w najważniejszych polskich festiwalach muzyki współczesnej, jak: Warszawska Jesień, Poznańska Wiosna Muzyczna, Musica Polonica Nova we Wrocławiu, Audio-Art w Krakowie, a także festiwalach zagranicznych, jak: Musik des XX Jahrhunderts w Norymberdze, Aspekte w Salzburgu, Inventionen w Berlinie i innych – w Amsterdamie, Dreźnie, Kyoto, Monachium, Moskwie, Sendai, Stuttgacie i Tokio. Za interpretację kompozycji Krystyny Moszumańskiej-Nazar pt. Warianty otrzymał „Medal Polihymni” na Poznańskiej Wiośnie Muzycznej w 1980 r. W latach 1994–1996 był solistą w Orquesta Filarmonica de Gran Canaria na Wyspach Kanaryjskich[2].

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

Rabiański, Radosław

3. 

http://www.janpilch.com/
Oficjalna strona internetowa Jana Pilcha [odczyt: 25.03.2010].