Mr. Bober’s Friends

Zgłoszenie do artykułu: Mr. Bober’s Friends

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Mr. Bober’s Friends

Data powstania:

styczeń 1990

Informacje

Zespół Mr. Bober’s Friends powstał w styczniu 1990 r. z inicjatywy basisty Wojciecha Bobrowskiego (eks-członek zespołu Chwila Nieuwagi), który zebrał wokół siebie tak znakomitych muzyków, jak: Bogdan Kołodziej – g., Ryszard Krawczuk – sxf., Grzegorz Schneider – dr., Grzegorz Górkiewicz – kbrd. i Jan Pilch – perc.

Zespół zagrał dotąd ponad pół tysiąca koncertów. Gościł na wielu festiwalach, m.in. na Jazz Juniors i Zaduszkach Jazzowych w Krakowie, Jazz Jamboree w Warszawie i Jazz nad Odrą we Wrocławiu. Występował z wieloma znakomitymi artystami, jak: Marek Bałata, Marcin Daniec, Krystyna Prońko, Ryszard Rynkowski, Lora Szafran, Rudi Szubert, Krzysztof Ścierański, Jarosław ŚmietanaAndrzej Zaucha. Jego muzyka plasuje się gdzieś pomiędzy brzmieniem Abby a Johnem Coltrane’em. To bardzo energetyczny, pełen emocji i radości fusion jazz, jazz-rock, pop jazz czy też electric contemporary jazz. Można go posłuchać na jedynej płycie nagranej przez zespół, zatytułowanej Tracks Of My Mind z 1991 r. Znalazły się na niej w większości instrumentalne kompozycje autorstwa Grzegorza Górkiewicza, uzupełnione przez dwie piosenki do słów Wojciecha Graniczewskiego, które zaśpiewała gościnnie Renata Świerczyńska.

W ciągu kilkunastu lat istnienia w zespole doszło do kilku zmian personalnych. Już w 1993 r. Grzegorza Schneidera zastąpił za perkusją Andrzej Mrowiec. Niedługo potem odszedł Grzegorz Górkiewicz, zastąpiony przez Dariusza Janusa – kbrd. W tym czasie zespół wzmocnił dodatkowo Tadeusz Leśniak – pf. i na kilka lat skład ustabilizował się. W 1997 r. odszedł Bogdan Kołodziej, którego zastąpił Krzysztof Piasecki – g. Dwa lata później nowym gitarzystą został Łukasz Targosz, a miejsce za perkusją przejął Artur Malik.

Z zespołem współpracowało wielu innych świetnych muzyków, w tym: Krzysztof Barcik – g., Paweł Dallach – sxf., Wiesław Jamioł – dr., Wiktor Kierzkowski – dr., Jacek Królik – g., Adam Niedzielin – kbrd., Marek Olma – vib., Paweł Piątek – kbrd., Piotr Remiszewski – dr., Leszek Szczerba – sxf., Paweł Ścierański – g., i Piotr Wyleżoł – kbrd[1].

Bibliografia

1. 

Rabiański, Radosław

2. 

http://wbober.w.interia.pl/polish.htm
Strona internetowa zespołu Mr. Bober’s Friends [odczyt: 18.05.2011].