Music Market

Zgłoszenie do artykułu: Music Market

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Music Market

Data powstania:

1979

Data rozwiązania:

1984

Informacje

Grupa wokalna specjalizująca się w muzyce gospel i spirituals. Powstała w styczniu 1979 r. w Szczecinie z członków chóru akademickiego Politechniki Szczecińskiej. Pierwszy skład: Bolesław Gryczyński – pf., voc., lider, Mirosław Górny, Jarosław Jagiełłowicz, Mirosław Klimasek, Paweł Sajewicz, Dorota Szpetkowska, Roman Zieliński – voc. Zadebiutowała w lutym 1980 r. na koncercie w klubie studenckim „Pinokio”. W tym samym roku śpiewała poza konkursem podczas Konkursu Jazzu Tradycyjnego „Złota Tarka” w Warszawie, gdzie zdobyła nagrodę publiczności.

Rok później wystąpiła w Konkursie Jazzu Tradycyjnego „Złota Tarka” w składzie: Wojciech Borguński, Anna Jurksztowicz, Bożena Kosińska, Krzysztof Polański, Ewa Różak. Zdobyła wówczas wyróżnienie zespołowe, a Anna Jurksztowicz otrzymała nagrodę indywidualną. W 1984 r. otrzymała nagrodę główną tej imprezy.

Współpracowała na estradzie i w nagraniach z Marylą Rodowicz, Andrzejem Rosiewiczem, Stanisławem Sojką, Orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji Zbigniewa Górnego i grupą Sami Swoi.

Grupa wzięła udział w realizacji widowiska Katarzyny Gaertner Pozłacany warkocz i suity Krzysztofa Zgrai Kurpie. Zrealizowała recitale TV Ballady jazzowe, Gospel i spirituals oraz Jazz Production. Dokonała licznych nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia w Poznaniu i Szczecinie. Koncertowała w kraju i za granicą, m.in. w NRD, ZSRR, RFN i Szwecji.

Kierownictwo muzyczne sprawowali: Bolesław Gryczyński (1979–1981), Janusz Szprot (1981–1983) i Wiesław Pieregorólka (1983–1984).

Z grupą współpracowali także: Grażyna Orszt, Ewa Uryga, Jacek Wojniak, Izabela Zając, Krzysztof Zdąbłasz – voc. W 1984 r. zawiesiła działalność.

Jej karierze poświęcone jest hasło w telewizyjnej wersji Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej odc. 61 (reż. Ryszard Wolański)[1].

Bibliografia