Zgłoszenie do artykułu: Ptaki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Połomski Jerzy

Bo z dziewczynami

Polskie Nagrania Muza

1975

LP

38:30

Połomski Jerzy

Bo z dziewczynami

Polskie Nagrania Muza

2001

CD

40:07

Połomski Jerzy

Bo z dziewczynami

Polskie Nagrania Muza

2003

CD

Połomski Jerzy

Moja młodość

Polskie Nagrania Muza

1993

CD

Połomski Jerzy

Tempus fugit

Polskie Nagrania Muza

1978

LP

Połomski Jerzy

Tempus fugit

Polskie Nagrania Muza

2001

CD

Połomski Jerzy

Z tobą świat nie ma wad

Polskie Nagrania Muza

1976

LP

40:25

Połomski Jerzy

Z tobą świat nie ma wad

Polskie Nagrania Muza

2001

CD

Ptaki

Wśród ptaków

Polskie Nagrania Muza

2005

CD

50:25

Ptaki

Wśród ptaków

Pronit

1976

LP

Różni Wykonwcy

Janusz Kępski

Polskie Nagrania Muza

2004

CD

Więcej...
Bibliografia