Zgłoszenie do artykułu: Quorum

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Quorum

Data powstania:

1969

Informacje

Grupa wokalno-instrumentalna utworzona w sierpniu 1969 r. przez Juliusza Loranca i Bolesława Krasuskiego z członków zespołów Izomorf 67, Kanon Rytm, Nastolatki, Pięciu, Trubadurzy i Vox Genesis. Pierwszy skład: Aleksandra Herman, Elżbieta Igras, Sława Mikołajczyk, Bożena Wrona – voc., Aleksander Bem – dr., Zbigniew Frankowski – g., Juliusz Loranc – pf., Aleksander Nowacki – bg., voc. Zadebiutowała w październiku 1969 r. w Radiowym Studiu Piosenki. Potem wielokrotnie koncertowała, brała udział w nagraniach radiowych i programach TV. Wystąpiła w filmie Milion za Laurę (reż. Hieronim Przybył), w którym śpiewała piosenkę The Ziuta Story. Wylansowała kilka przebojów, spośród których cztery utrwaliła na SP Quorum, wydanym przez Muzę. Jest bohaterem hasła w telewizyjnej wersji „Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej” (odcinek 93 w reżyserii Ryszarda Wolańskiego). Zrealizowała teledysk do piosenki Ach, co to był za ślub, za którą otrzymała nagrodę Przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’70. Występowali z nią także Renata Lewandowska – voc., i Józef Sikorski – bg., voc[1].

Bibliografia