Romuald & Roman

Zgłoszenie do artykułu: Romuald & Roman

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Instrument
Strzałka
Działalność w zespole
Strzałka

Baron, Jacek

gitara basowa, gitara, wokal

Piasecki, Romuald

gitara, wokal

Runowicz, Roman

gitara, wokal

Tylec, Andrzej

perkusja

Muth, Leszek

gitara basowa

Błażejewski, Wojciech

gitara basowa

Góralski, Janusz

instrumenty klawiszowe

Lorentowicz, Zbigniew

instrumenty klawiszowe

Orłowski, Krzysztof

instrumenty klawiszowe

Pluszcz, Andrzej

gitara basowa, wokal

Wrzos, Zbigniew

gitara basowa, wokal

Chalimoniuk, Leszek

perkusja

Huczko, Ryszard

perkusja

Juwanudis, Sarandis

perkusja

Kasprzyk, Stanisław

perkusja

Krzaklewski, Jacek

gitara, wokal

Bielawski, Mirosław

wokal

Kot, Lesław

wokal

Cwynar, Kazimierz

gitara basowa

Krawczyk, Mirosław

perkusja

Bibliografia