Siostry Panas

Zgłoszenie do artykułu: Siostry Panas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Siostry Panas

Data powstania:

1966

Data rozwiązania:

1976

Informacje

Duet wokalny utworzony w 1966 r. w Opolu. W tym samym roku związał się z zespołem Tajfuny, z którym wystąpił na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’66 z piosenką Jest jak jest. Rozpoczął też wówczas współpracę z Rozgłośnią Polskiego Radia w Opolu. Dokonał nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia, płytowych oraz do filmów Banda Rudego, Kochajmy syrenki. Prezentował własny repertuar na koncertach estradowych w kraju i za granicą. Współpracował na estradzie i w nagraniach m.in. z Marią Koterbską, Reną Rolską, Jaremą Stępowskim. Od 1973 r. występował sporadycznie. W 1976 r. rozwiązał się[1].

Bibliografia