Tie Break

Zgłoszenie do artykułu: Tie Break

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Tie Break

Svora

Woo Boo Doo

Data powstania:

1980

Informacje

Zespół jazzowy utworzony w 1980 r. w Częstochowie w składzie: Antoni Gralak – tr., Janusz „Yanina” Iwański – g., lider, Czesław Łęk – dr., Krzysztof Majchrzak – bg.

Zadebiutował w lutym 1980 r. na festiwalu Jazz Juniors w Krakowie. Zdobył tam I nagrodę zespołową, a Antoni Gralak otrzymał wyróżnienie. W tym samym roku zdobył wyróżnienie na Studenckim Festiwalu Jazzowym „Jazz nad Odrą” we Wrocławiu. Dokonał także pierwszych nagrań w Rozgłośni Polskiego Radia w Krakowie.

Do końca 1983 r. powiększył swój skład do oktetu: Zbigniew Brysiak – perc., Antoni Gralak – tr., Janusz Iwański – g., lider, Sarandis Juwanudis – dr., Włodzimierz Kiniorski – ten. sxf., Marcin Pospieszalski – bg, Mateusz Pospieszalski – alt sxf., Jorgos Skolias – voc.

W 1984 r. nawiązał współpracę ze Stanisławem Sojką. Przekształcił się w jazz-rockową grupę Svora w składzie: Antoni Gralak – tr., Janusz Iwański – g., Marcin Pospieszalski – bg., Mateusz Pospieszalski – alt sxf., Andrzej Ryszka – dr., Andrzej Urny – g.

W latach 1984–1985 działał pod nazwą Woo Boo Doo. W 1986 r. powrócił do pierwotnej nazwy. Uczestniczył z grupą Free Cooperation w nagraniu LP In the Higher School (1987 r.) i LP Our Master’s Voice (1988 r.), wydanych przez Poljazz.

Od 1989 r. występuje w składzie: Zbigniew Brysiak – perc., Antoni Gralak – tr., Janusz Iwański – g., lider, Amadeusz Majerczyk – dr., Mateusz Pospieszalski – alt sxf., Marcin Pospieszalski – bg. W swej muzyce łączy elementy bluesa, reggae, rocka, folkloru[1].

Bibliografia