Zgłoszenie do artykułu: Waganci

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Waganci

Data powstania:

styczeń 1969

Data rozwiązania:

1972

Informacje

Zielonogórski zespół wokalno-instrumentalny utworzony w styczniu 1969 r. Pierwszy skład: Ryszard Januszkiewicz – dr., voc., Zdzisław Judkowiak – alt sxf., ten. sxf., org., voc., Jarosław Kukulski – pf., org., lider, Ryszard Łomski – g., voc., Henryk Łużny – bg., voc., Jan Rutkowski – tr. Zadebiutował nagraniami dla Młodzieżowego Studia „Rytm” w Warszawie. Latem tego samego roku z zespołem związała się piosenkarka Anna Szmeterling (później Jantar).

W 1970 r. zmienił skład. Oprócz Jarosława KukulskiegoiAnny Jantar zespół tworzyli: Robert Jarmużek – bg., voc., Piotr Kuźniak – g., voc., Przemysław Lisiecki – dr., Lech Raczyński – org. Dokonał kolejnych nagrań radiowych, na pocztówki dźwiękowe i płyty (SP i EP dla Muzy i Pronitu). Wystąpił na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej Kołobrzeg ’71, w filmie Milion za Laurę (reż. Hieronim Przybył). Z zespołem współpracowali także m.in. Daniel KłosekIrena Woźniacka – voc. Rozpadł się w 1972 r[1].

Bibliografia