Zgłoszenie do artykułu: Ziyo

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Ziyo

Data powstania:

1986

Informacje

Grupa rockowa utworzona w 1986 r. w Tarnowie. Latem tego samego roku zadebiutowała na Festiwalu Muzyki Rockowej w Jarocinie w składzie: Dariusz Derżko – kbrd., Jerzy Durał – bg., lider, Marek Kloch – g., Krzysztof Krupa – dr., Jarosław Majka – voc. Zdobyła tam wówczas nagrodę Programu III Polskiego Radia. W 1986 r. otrzymała także I nagrodę na Mokotowskiej Młodzieżowej Jesieni Muzycznej w Warszawie. Rok później zrealizowała recital telewizyjny i nagrała pierwszy LP Ziyo. Brała udział w koncertach rockowych Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu oraz we wszystkich prestiżowych imprezach rockowych w kraju, m.in. na Festiwalu Muzyki Rockowej w Jarocinie, Festiwalu Życia, Odjazdach, Rock Ataku, Rockowisku i Róbrege. Wystąpiła także we Francji. Na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Sopot ’89 w konkursie Polska promocja zdobyła IV nagrodę.

Od 1989 r. kilkakrotnie zmieniała skład. Grali w niej m.in. Grzegorz Jurkowski, Bartłomiej Kapłoński, Wojciech Klich, Adam Słowik – g., Zbigniew Komorowski – dr., Adam Prucnal – kbrd., Sławomir Ujek, Piotr Wojtanowski – bg. Obecnie zespół tworzą: Łukasz Adamczyk – bg., Jerzy Durał – voc., Mariusz Dziekan – kbrd., Sławomir Puka – dr., Piotr Sokołowski – g[1].

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.ziyo.com.pl
Oficjalna strona internetowa zespołu Ziyo [odczyt: 17.12.2011].