Zgłoszenie do artykułu: Ziyo

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Ziyo

Exlibris: magiczne numery 1986–2000

Selles Enterprises

2000

CD

Ziyo

Gloria

Arston

1991

LP

Ziyo

Gloria

Asta

1991

CD

Ziyo

Popburger

Metal Mind Records

2005

CD

Ziyo

Spectrum

Ethos

1998

CD

Ziyo

Tetris

MJM Music PL

1994

CD

Ziyo

Witajcie w teatrze cieni

Polskie Nagrania Muza

1990

LP

Ziyo

Witajcie w teatrze cieni

Polskie Nagrania Muza

1992

CD

Ziyo

Ziyo

Digiton

1992

CD

Ziyo

Ziyo

Wifon

1989

LP

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.ziyo.com.pl
Oficjalna strona internetowa zespołu Ziyo [odczyt: 17.12.2011].