Zgłoszenie do artykułu: Ziyo

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Instrument
Strzałka
Działalność w zespole
Strzałka

Derżko, Dariusz

instrumenty klawiszowe

Durał, Jerzy

gitara basowa

lider

Kloch, Marek

gitara

Krupa, Krzysztof

perkusja

Majka, Jarosław

wokal

Jurkowski, Grzegorz

gitara

Kapłoński, Bartłomiej

gitara

Klich, Wojciech

gitara

Słowik, Adam

gitara

Komorowski, Zbigniew

perkusja

Prucnal, Adam

instrumenty klawiszowe

Ujek, Sławomir

gitara basowa

Wojtanowski, Piotr

gitara basowa

Adamczyk, Łukasz

gitara basowa

Dziekan, Mariusz

instrumenty klawiszowe

Puka, Sławomir

perkusja

Sokołowski, Piotr

gitara

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.ziyo.com.pl
Oficjalna strona internetowa zespołu Ziyo [odczyt: 17.12.2011].