Drums dream

Zgłoszenie do artykułu: Drums dream

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Bartkowski, Czesław

główny wykonawca

perkusja, instrumenty perkusyjne

Makowicz, Adam

główny wykonawca

pianino

3

Szukalski, Tomasz

główny wykonawca

saksofon sopranowy

5

Stańko, Tomasz

główny wykonawca

trąbka

2, 3, 5, 9

Karolak, Wojciech

główny wykonawca

instrumenty klawiszowe

7, 8

Jazz Studio Orchestra of Polish Radio

główny wykonawca

7–9

Karużas, Antoni

reżyser nagrań

Diakon, Krystyna

realizacja dźwięku

Karewicz, Marek

projekt graficzny

Sielicki, Ryszard

powiązany

Karpiński, Andrzej

powiązany

Szaybo, Rosław

projekt graficzny

Brodowski, Paweł

redaktor

Zając, Anna

producent

Gawłowski, Jacek

remastering

Hernik, Łukasz

projekt graficzny

Pomarański, Przemysław

fotografie

Bibliografia