1974–1984

Zgłoszenie do artykułu: 1974–1984

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Budka Suflera

główny wykonawca

Borysewicz, Jan

główny wykonawca

gitara, gitara akustyczna

Lipko, Romuald

główny wykonawca

instrumenty klawiszowe

Ziółkowski, Andrzej

główny wykonawca

gitara basowa

Zeliszewski, Tomasz

główny wykonawca

perkusja

Cugowski, Krzysztof

główny wykonawca

wokal

Czystaw, Romuald

główny wykonawca

wokal

Andrzejczak, Felicjan

główny wykonawca

wokal

Jurecki, Mieczysław

główny wykonawca

gitara basowa

Janiak, Zdzisław

główny wykonawca

gitara

Sidło, Andrzej

główny wykonawca

gitara

Urszula

wykonawca gościnny

chórki

Miśkiewicz, Henryk

wykonawca gościnny

saksofon

Pągowski, Andrzej

projekt graficzny

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.polskirock.art.pl/.
Strona internetowa Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 22.12.2015].

3. 

http://www.budkasuflera.pl/.
Oficjalna strona internetowa zespołu Budka Suflera [odczyt: 22.12.2015].