Niezapomniane przeboje

Zgłoszenie do artykułu: Niezapomniane przeboje

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Fogg, Mieczysław

główny wykonawca

wokal

Zespół Instrumentalny

główny wykonawca

A: 3 / B: 2

Orkiestra

główny wykonawca

A: 1, 2, 4–6 / B: 2–7

Harald, Jerzy

dyrygent

A: 3 / B: 2

Rachoń, Stefan

dyrygent

B: 1

Suchocki, Tadeusz

dyrygent

A: 1, 2, 4–6 / B: 3–7

Lupa, Andrzej

rekonstukcja nagrań

Sasin, Andrzej

rekonstukcja nagrań

Fogiel, Lucjan

fotografie

Weiss, M.

projekt graficzny

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.kppg.waw.pl/.
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 02.01.2017].