The best of

Zgłoszenie do artykułu: The best of

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Jantar, Anna

główny wykonawca

wokal

Kukulski, Jarosław

dyrygent

A: 1–6 / B: 1–5

Orkiestra

główny wykonawca

A: 4–6 / B: 1–5

Zespół Instrumentalny

główny wykonawca

A: 1–3

Alibabki

wykonawca gościnny

chórki

A: 1–5 / B: 1–4

Gem

wykonawca gościnny

chórki

A: 6 / B: 2

Budka Suflera

główny wykonawca

B: 6

Babiński, Fryderyk

realizacja dźwięku

A: 1–3

Gola, Michał

realizacja dźwięku

A: 4–6 / B: 1–4

Poznakowski, Ryszard

reżyser nagrań

A: 1–3

Złotkowski, Jacek

reżyser nagrań

A: 4–6 / B: 1–4

Karewicz, Marek Andrzej

fotografie, projekt graficzny

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.kppg.waw.pl/.
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 30.03.2015].