The best of

Zgłoszenie do artykułu: The best of

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Kapitan Nemo

główny wykonawca

Gajkowski, Bogdan

główny wykonawca

gitara, harmonijka ustna, instrumenty klawiszowe, syntezatory, wokal

Bojanowski, Jacek

wykonawca gościnny

instrumenty klawiszowe, syntezatory

11–16

Bojanowski, Marek

wykonawca gościnny

syntezatory

9

Felecki, Mieczysław

wykonawca gościnny

gitara basowa

6, 9, 10

Grabowski, Jerzy

wykonawca gościnny

instrumenty klawiszowe

11–16

Grzywacz, Janusz

wykonawca gościnny

instrumenty klawiszowe, syntezatory

3

Jakubiec, Robert

wykonawca gościnny

trąbka

11

Kaczmarek, Marek

wykonawca gościnny

instrumenty klawiszowe

4, 5

Kasprzyk, Krzysztof

wykonawca gościnny

instrumenty klawiszowe

8, 9

Kędziora, Jarosław

wykonawca gościnny

saksofon tenorowy

15

Kobyliński, Krzysztof

wykonawca gościnny

instrumenty klawiszowe

1–10

Kolarz, Adam

wykonawca gościnny

perkusja

1, 2, 4–16

Krawczak, Dariusz

wykonawca gościnny

trąbka

6

Lewandowski, Adam

wykonawca gościnny

perkusja

3

Ścierański, Krzysztof

wykonawca gościnny

gitara basowa

11–16

Michalak, Krzysztof

wykonawca gościnny

instrumenty klawiszowe

6–16

Mogielnicka, Urszula

wykonawca gościnny

chórki

5–8

Paczkowski, Rafał

wykonawca gościnny

instrumenty klawiszowe, syntezatory

1, 2

Przybył, Piotr

wykonawca gościnny

gitara

Karczewski, Andrzej

fotografie

Kolęda, Barbara

fotografie

Januszewski, Aleksander

projekt graficzny

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

https://polskirock.eu/plyta/kapitan-nemo-the-best-of-son30/
Strona internetowa Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 21.08.2015].