Życzenia dla pań

Zgłoszenie do artykułu: Życzenia dla pań

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Łazuka, Bohdan

główny wykonawca

wokal

Bogdanowicz, Leszek

dyrygent

1–18

Nowak, Andrzej

dyrygent

1–13

Wiernik, Adam

dyrygent

1–13

Wasowski, Jerzy

dyrygent

19

Zespół Instrumentalny

główny wykonawca

Tajfuny

główny wykonawca

Kabaret Starszych Panów

wykonawca gościnny

wokal

Jastrzębska-Marciszewska, Halina

realizacja dźwięku

1–13

Urbańska, Krystyna

realizacja dźwięku

19

Piętowski, Wojciech

reżyser nagrań

1–13

Urbański, Janusz

reżyser nagrań

19

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://kppg.waw.pl/Strona%202019/etykiety.php?plyta=12331
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 02.02.2015].