Tak, tak

Zgłoszenie do artykułu: Tak, tak

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Obywatel G. C.

główny wykonawca

Ciechowski, Grzegorz

główny wykonawca

instrumenty klawiszowe, wokal

Karolak, Wojciech

wykonawca gościnny

organy

Kossakowska, Agnieszka

wykonawca gościnny

wokal

Otrębski, Marcin

wykonawca gościnny

gitara

Paczkowski, Rafał

wykonawca gościnny

instrumenty klawiszowe, programowanie, sample

Porter, John

wykonawca gościnny

gitara akustyczna

Potocka, Małgorzata

wykonawca gościnny

chórki

Stańko, Tomasz

wykonawca gościnny

trąbka

Surzyn, Marek

wykonawca gościnny

perkusja

Kayah

wykonawca gościnny

chórki

Ścierański, Krzysztof

wykonawca gościnny

gitara basowa

Wendt, Adam

wykonawca gościnny

saksofon

Potocka, Małgorzata

fotografie

Cegieła, Janusz

projekt graficzny

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.archiwumrocka.art.pl
Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 09.10.2014].