China disco

Zgłoszenie do artykułu: China disco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Porter, John

główny wykonawca

wokal, gitara

Chróst, Winicjusz

wykonawca gościnny

gitara

Kulpowicz, Sławomir

wykonawca gościnny

instrumenty klawiszowe

Ścierański, Krzysztof

wykonawca gościnny

gitara basowa

Mrowiec, Andrzej

wykonawca gościnny

perkusja

Torres, José

wykonawca gościnny

instrumenty perkusyjne

Nowakowski, Józef

realizacja dźwięku

Palacz, Witold

realizacja dźwięku

Perskiewicz, Stefan

realizacja dźwięku

Tłuczkiewicz, Tomasz

producent

Szymański, Z.

projekt graficzny

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.polskirock.art.pl/
Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 20.08.2015].

3. 

http://www.kppg.waw.pl/
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 20.08.2015].