Ballady i piosenki

Zgłoszenie do artykułu: Ballady i piosenki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Przybylska, Sława

główny wykonawca

wokal

Okulski, Bogdan

redaktor

Renik, Beata

projekt graficzny

Orkiestra

główny wykonawca

10–15

Orkiestra Polskiego Radia

główny wykonawca

2–9

Poznańska Orkiestra Rozrywkowa Polskiego Radia i Telewizji

główny wykonawca

1

Zespół Estrady Warszawskiej

główny wykonawca

22

Zespół Instrumentalny

główny wykonawca

16–21

Bogdanowicz, Leszek

dyrygent

18–21

Kruszyński, Włodzimierz

dyrygent

16, 18, 19, 21

Mahlik, Zygmunt

dyrygent

1

Rachoń, Stefan

dyrygent

2–9

Sent, Janusz

dyrygent

22

Skorupka, Adam

dyrygent

16, 18, 19, 21

Szczygieł, Jacek

dyrygent

17–19, 21

Wiernik, Adam

dyrygent

10–15

Gajewska, Zofia

reżyser nagrań, rekonstukcja nagrań

2–9, 16

Piętowski, Wojciech

reżyser nagrań

10–15, 18, 19, 21, 22

Jastrzębska-Marciszewska, Halina

realizacja dźwięku

10–15, 18, 19, 21, 22

Złotkowski, Jacek

realizacja dźwięku

16

Słotwińska, Janina

rekonstukcja nagrań

2–9

Bibliografia