U brzegów Candle Rock

Zgłoszenie do artykułu: U brzegów Candle Rock

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Przybylska, Sława

główny wykonawca

wokal

Zespół Instrumentalny

główny wykonawca

1–10

Sobieski, Andrzej

dyrygent

1–10

Orkiestra Polskiego Radia

główny wykonawca

11–13

Rachoń, Stefan

dyrygent

11–13

Klimczuk, Bogusław

dyrygent

13

Piętowski, Wojciech

reżyser nagrań

1–10, 13

Karużas, Antoni

reżyser nagrań

11, 12

Jastrzębska-Marciszewska, Halina

realizacja dźwięku

1–10, 13

Diakon, Krystyna

realizacja dźwięku

11, 12

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.kppg.waw.pl/.
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 09.10.2015].

3. 

U brzegów Candle Rock.
Okładka płyty.