Drukarnia COK

Zgłoszenie do artykułu: Drukarnia COK

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

`

Publikacje (24)

Strzałka
Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Jak dobrze żyć

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1977

Pozwól mi się pocałować

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1978

Nie otwieraj nigdy

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1978

Ta mała z Białegostoku

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1978

Zabawy z echem: od melodii do aranżacji

Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury

1990

Nie dogonią mnie twe listy

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1979

Dłonie nie kłamią

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1977

Piosenki czynu i pracy

Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury

1985

Czterdzieści lat minęło.... Cz. 1

Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury

1984

Czterdzieści lat minęło.... Cz. 2

Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury

1984

Czterdzieści lat minęło.... Cz. 2

1

Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury

1984

Czterdzieści lat minęło.... Cz. 3

Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury

1984

Ukochany kraj: melodie na orkiestrę dętą

Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury

1985

Tiki-tiki mocna rzecz

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1976

Żeby się ludzie kochali

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1978

Wyjście z cienia

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1987

Kochaj póki czas

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1979

Nasze pożegnania

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1979

Jeszcze wszystko przed nami

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1977

Dlaczego płaczesz

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1987

Szanujmy wspomnienia

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1977

Kiedy spływa zmierzch

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1977

Tango pour la hec

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1977

Bo miłość taka jest

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1976

Więcej...
Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.