Bednarz, Beata

Zgłoszenie do artykułu: Bednarz, Beata

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

AmenBand

Coraz bliżej

Oficyna Wydawnicza „Vocatio”

2002

CD

AmenBand

Łąki twoich obietnic

Maszachaba

1995

CD

AmenBand

Rozmowa z ojcem

Oficyna Wydawnicza „Vocatio”

1998

CD

Budka Suflera

Jest

Budka Suflera Production

2004

CD

01:13:18

Chojnacki Robert

Saxophonic

Mister Sax

2006

CD

49:00

Gaertner Katarzyna

Czar korzeni

Polskie Radio SA

2000

CD

58:42

Norbi

2000

Pomaton EMI

2000

CD

55:28

Skrzek Jan

Modlitwa bluesmana w pociągu

Metal Mind Records

2004

CD

Bibliografia