Błędowski, Jan

Zgłoszenie do artykułu: Błędowski, Jan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Dudek, Ireneusz

No 1

Polton

1986

LP

Niemen Czesław

41 Potencjometrów Pana Jana

Polskie Radio SA

2007

CD

41:57

Republika

82–85

Sonic

1995

CD

46:03

SBB

Sikorki

Metal Mind Productions

2004

CD

01:19:21

SBB

Sikorki

Metal Mind Productions

2006

CD

01:19:21

SBB

Wicher w polu dmie

Metal Mind Productions

2004

CD

01:19:21

SBB

Wicher w polu dmie

Metal Mind Productions

2006

CD

01:19:21

Shakin’ Dudi

Złota płyta

Polton

1993

CD

Shakin’ Dudi

Złota płyta

Rawa Blues

1999

CD

Shakin’ Dudi

Złota płyta

Savitor

1985

LP

36:00

Bibliografia