Brzeziński, Wacław Cyprian

Zgłoszenie do artykułu: Brzeziński, Wacław Cyprian

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Brzeziński, Wacław Cyprian

Data urodzenia:

15 września 1878

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

13 lutego 1955

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Śpiewak operowy (baryton) i pedagog. Był synem Teofila oraz Henryki z Małeckich. Po ukończeniu gimnazjum w Częstochowie rozpoczął studia na Politechnice w Warszawie. Jednocześnie uczył się śpiewu operowego u Witolda Aleksandrowicza. Następnie wyjechał do Włoch, gdzie przez trzy lata kształcił się u A. Broggi’ego i G. Marino. Zadebiutował w 1904 r. w Bolonii partią Tristana w Marcie Friedricha von Flotowa. Od 1906 r. występował w operze Warszawskich Teatrów Rządowych. W 1909 r. został pierwszym barytonem w Operze Warszawskiej; na scenie tej występował stale do 1925 r. Odnosił wielkie sukcesy, śpiewał ponad 50 partii operowych. W 1908 r. koncertował we Włoszech, gościnnie śpiewał także w Rosji. W latach 1916–1918 uczył śpiewu w Konserwatorium Muzycznym miasta stołecznego Warszawy. Dał szereg recitali na Śląsku w okresie plebiscytu w 1920 r. Od 1923 r. był drugim reżyserem Opery Warszawskiej.

Po wycofaniu się ze sceny w 1926 r. działał jako pedagog. Od 1927 r. prowadził własne studio operowe i wykształcił wielu znakomitych śpiewaków np. Jana Kiepurę. Po 1945 r. był kierownikiem wokalnym Państwowej Opery i Filharmonii[1]. Po II wojnie światowej uczył także w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi. Jego uczniami byli m.in.: Jerzy Czaplicki, Mieczysław Fogg, Jerzy Garda, Eugeniusz Mossakowski[2]. Był ojcem pieśniarki i aktorki Hanki Brzezińskiej oraz śpiewaka (członka Chóru Dana) – Wacława Juniora.

Barytonista polski wykazał w śpiewie dużo uczucia i szlachetności, głos czysty i dźwięczny, słodki w brzmieniu i doskonale wyszkolony; interpretacja niezwykle zajmująca, świadcząca o poważnych zaletach polskiego artysty – recenzja prasowa z występów Wacława Cypriana Brzezińskiego we Włoszech w 1912 r[1].

Bibliografia