Chorążuk, Bogdan

Zgłoszenie do artykułu: Chorążuk, Bogdan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Chorążuk, Bogdan

Data urodzenia:

30 października 1934

Miejsce urodzenia:

Kostopol

Informacje

Poeta, autor książek dla dzieci i tekstów piosenek, także malarz i grafik. Debiutował w 1965 r. zbiorem poetyckim pt. Dwulwice. Jest autorem tomików wierszy: Dziennik inwigilacyjny, Pamięć, Sprostacz naszym czasom, Koncentracje, Zegarmistrz światła, Opowiadania. W 1971 r. zadebiutował jako autor tekstu piosenki Pewnego dnia o świcie.

Pisał dla Ali-Babek, Homo Homini, Anny Jantar, grupy Kram, Zbigniewa Wodeckiego, Tadeusza Woźniaka, Stefana Zacha.

W 1972 r. zdobył Grand Prix na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’72 za Zegarmistrza światła w wykonaniu Tadeusza WoźniakaAli-Babek.

Jest autorem zbiorów wierszy dla dzieci pod wspólnym tytułem Głowacze; widowiska teatralnego Lato Muminków (muz. Tadeusz Woźniak), którego ścieżka dźwiękowa utrwalona została na LP T. Janson: Lato Muminków, vol. 1-2, wydanym przez Pronit w 1978 r. Dorobek plastyczny prezentował w kraju i za granicą, m.in. w Niemczech, Holandii i USA. Od 1990 r. prowadzi własne wydawnictwo Vadium[1].

Bibliografia