Cieślakówna, Maria

Zgłoszenie do artykułu: Cieślakówna, Maria

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Cieślakówna, Maria

Bock, Maria

Data urodzenia:

1915

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

1985
Jest to data przybliżona.

Miejsce śmierci:

Los Angeles (USA)

Informacje

Kompozytorka. Najwcześniejsze jej kompozycje można spotkać w wydaniach nutowych z drugiej połowy lat dwudziestych. Pierwszy zainteresował się jej utworami Andrzej Włast, z którym była podobno spokrewniona. Mimo, że nie miała jeszcze wówczas wykształcenia muzycznego, komponowane przez nią amatorsko piosenki odznaczały się dobrym poziomem. Mieli je w repertuarze m.in. Andrzej BoguckiJanusz Popławski, były wykonywane w teatrach (np. w „Rexie”), zaś teksty pisali do nich m.in. Marian HemarJerzy Jurandot. Duży sukces zdobyło np. tango On czy ja.

Piosenki autorstwa Marii Cieslakówny nagrywały wszystkie działające w latach trzydziestych wytwórnie płyt. W 1933 r. kompozytorka ukończyła gimnazjum. Następnie rozpoczęła studia w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w klasie fortepianu u Zbigniewa Drzewieckiego. Okupację hitlerowską przetrwała w Polsce. Po II wojnie światowej znalazła się w Brazylii, zaś w latach pięćdziesiątych wyjechała do USA; używała tam nazwiska męża – Bock[1].

Bibliografia