Darkow, Andrzej

Zgłoszenie do artykułu: Darkow, Andrzej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Pięć pieśni ludowych rosyjskich

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Trzy pieśni z Krakowskiego

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Cztery pieśni węgierskie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Piosenka o krakowskim hejnale

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Jarzębinowa pieśń i inne piosenki kompozytorów polskich

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Kto pierwszy: piosenka wojskowa

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Sześć pieśni z Sądeczyzny

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1966

Wicher stycznia

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Wodzicka, woda

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1979

Piosenki z różnych stron

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Cztery pieśni ludowe rosyjskie: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Wzejdą złote kłosy: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Melodia kurpiowska: na chór żeński i kapelę ludową: partytura

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Z Kurpiów: 8 pieśni ludowych: na chór unisono i kapelę ludową

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Z Lubelszczyzny: 8 pieśni ludowych

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Z Mazur i Warmii: 6 pieśni ludowych: na chór unisono i kapelę ludową

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Z Pomorza: 8 pieśni ludowych: na chór unisono i kapelę ludową

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Hejże, jabłoneczka: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Hejże, jabłoneczka: piosenka żołnierska: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Lubelskie pieśni ludowe: op. 36: na sopran z orkiestrą smyczkową lub z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1953

Pieśń turystów: na głos z fortepiane

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Pieśń turystów: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Tryptyk wielkopolski: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1965

Piosenki z Podhala

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Pod kurantem: wolny walc: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Trzy pieśni ludowe: na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Dwie pieśni kaszubskie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Dwie pieśni kurpiowskie: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Dwie pieśni dolnośląskie: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Dwie pieśni ludowe: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Pod jaworem: wybór polskich pieśni ludowych w opracowaniu na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Pod jaworem: wybór polskich pieśni ludowych w opracowaniu na chór męski a cappella

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Dwie pieśni ludowe rosyjskie: na chór żeński a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Trzy pieśni ludowe rosyjskie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Dwie pieśni kaszubskie: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Piosenki ludowe z Podlasia: na chór żeński lub dziecięcy. Z. 1

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Piosenki ludowe z Podlasia: na chór żeński lub dziecięcy. Z. 2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Marynika: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Paryski gavroche: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Płynie kajak: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Polna różyczka: oprac[owanie] na klarnet, 2 skrzypiec i wiolonczelę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Polna różyczka: opracowanie na flet, 2 klarnety i wiolbas

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Prząśniczka: oprac[owanie] na flet, klarnet, 2 skrzypiec i wiolonczelę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Prząśniczka: opracowanie na 2 skrzypiec, altówkę i wiolonczelę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Dwie pieśni warmińskie: Buła babula ; Sztery mnile za Warszawó: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Spotkanie Murmańsk-Wisła: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

10 pieśni śląskich: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Po cóżeście przyjechali: (Kurpie): na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Wiązanka pieśni góralskich: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Ciese jo sie, ciese i inne pieśni żywieckie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1977

Pieśni cieszyńskie i żywieckie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1975

Cztery pieśni ludowe rosyjskie: na chór żeński a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Piosenka Caton z opery „Casanova”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Cztery pieśni ludowe litewskie i białoruskie: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Sześć pieśni ludowych z północnej Europy: z Finlandii, Szwecji, Norwegii, Anglii, Szkocji i Irlandii: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Listonosz: piosenka – walc

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Wesoły pociąg: piosenka w rytmie tanecznym

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Hej, zabujały: pieśń rekrutów z czasów niewoli: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Trzy pieśni śląskie: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Szła Kasieńka: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Szła Kasieńka: na chór mieszany a cappella

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Kukułeczka

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

To i hola

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Rosła kalina: sześć polskich pieśni zapomnianych: na głos z towarzyszeniem mandoliny i gitary

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Trzy pieśni ludowe ze Śląska: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1968

Piosenka o trzech Mauretankach

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Czerwony autobus: fokstrot na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Czerwony autobus: fokstrot na głos z fortepianem

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Gdy się kogoś ma...: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Sto lat: fokstrot: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Duma

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1964

W olszynce ; Siwe łabędzie: melodie ludowe na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Kaczor: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Som w stawie rybecki: na chór żeński a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

4 pieśni ludowe z Warmii i Mazur: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Trzy pieśni warmińskie: na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Cztery pieśni śląskie: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Doliny: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Dwie pieśni kaszubskie: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Gaik: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Pięć pieśni z Warmii i Mazur: na chór żeński a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1965

Suita kujawska: na solo i chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Więcej...
Bibliografia