Ehrenberg, Gustaw

Zgłoszenie do artykułu: Ehrenberg, Gustaw

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Ehrenberg, Gustaw

Data urodzenia:

1818

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data urodzenia:

14 lutego 1814
Data wg Tomasza Lerskiego.

Data śmierci:

28 września 1895

Miejsce śmierci:

Kraków

Informacje

Autor tekstów, liryk i poezji rewolucyjnej, poeta[4], radykalny publicysta i działacz społeczny. Spędził 20 lat na Syberii, gdzie został zesłany za czynny udział w akcjach Stowarzyszenia Ludu Polskiego[2]. Skazano go na śmierć w 1838 r. za działalność konspiracyjną. Po ułaskawieniu oraz okresie spędzonym na wygnaniu, wrócił w 1859 r. Krążyły o nim wieści, że był synem naturalnym cara Aleksandra I i hrabiny Heleny z Dzierżanowskich Rautenstrachowej, usynowionym przez piekarza Ehrenberga[3].

Na wcześnie rozpoczętych studiach uniwersyteckich w Krakowie zadziwia profesorów i kolegów swoimi rozprawami filozoficznymi o heglizmie, estetyce i filozofii historii. Jedna z nich dostaje się do Pamiętnika Nauk i Umiejętności. W okresie akademickim pisze też swoje pieśni i wiersze rewolucyjne: Pieśń o Bartoszu Głowackim, Szubienica Zawiszy, szkic do Podróży na Sybir. Na zesłaniu mało zajmuje się poezją. Wszystkie utwory ukazują się drukiem dopiero w r. 1848, w tomiku pt. Dźwięki minionych lat[5].

Po powstaniu styczniowym, w którym nie bierze udziału, przenosi się do Krakowa, gdzie dożywa swoich dni bez polityki[5].

Bibliografia