Gałczyński, Konstanty Ildefons

Zgłoszenie do artykułu: Gałczyński, Konstanty Ildefons

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Tryptyk żartobliwy

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1967

Sny muzykalne: 2 pieśni

Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1990

Pieśń o żołnierzach z Westerplatte

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Pieśń o żołnierzach z Westerplatte: chór mieszany a cappella

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Pieśń o żołnierzach z Westerplatte: głos, fortepian, głos z fortepianem

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Kołysanka

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Zaczarowana dorożka

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

5 pieśni

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

7 pieśni

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Nasza pieśń: na chór męski a cappella

Warszawa: Czytelnik

1953

Trzy pieśni: na chór mieszany a cappella

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1964

Trzy pieśni dziecięce: 3-głosowy chór dziecięcy

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1976

Ukochany kraj: melodie na orkiestrę dętą

Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury

1985

Nigdzie nie jest tak dobrze jak w niebie

Warszawa: Czytelnik

1947

Dzikie wino: kołysanka: na sopran solo i chór miesz[any] a capp[ella]

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Kołysanka: na 4-głosowy chór męski a cappella

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1948

Kołysanka: na 4-głosowy chór męski a cappella

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1948

Kołysanka: na 4-głosowy chór męski a cappella

3

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Kołysanka: na chór mieszany a cappella

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Kołysanka: na chór mieszany a cappella

2

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1949

Kołysanka: na chór mieszany a cappella

3

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1949

Kołysanka: na 4-głosowy chór mieszany a cappella

4

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Dwie gitary: na głos z fortepianem

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Kwiaty na tor: na chór mieszany a cappella

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Ojczyzna: na chór męski

Warszawa: Polski Związek Chórów i Orkiestr

1990

Sen żołnierza

Warszawa: Polski Związek Chórów i Orkiestr

1989

Pieśń o żołnierzach z Westerplatte: na chór męski a cappella

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1974

Trzy pieśni o ojczyźnie: 3-głosowy chór mieszany a cappella

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1969

Po szerokim pięknym świecie

Warszawa: „Nasza Księgarnia”

1953

Po szerokim pięknym świecie: piosenka dla dzieci na głos z fortepianem

Warszawa: Czytelnik

1951

Dwie miłości

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Piosenka o Wicie Stwoszu

Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1990

A ja tobie bajki opowiadam...

Warszawa: Polski Związek Chórów i Orkiestr

1988

Dwie pieśni: na chór męski a cappella

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1967

Trzy pieśni: na chór mieszany a cappella

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Piosenka o książce

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Piosenka o książce: na chór męski a cappella

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Piosenka o książce: na chór mieszany a cappella

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Ukochany kraj: chór mieszany a cappella

2

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1979

Ukochany kraj: na chór męski a cappella

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Ukochany kraj: na chór mieszany a cappella

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Cicha noc: wolny walc

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Deszcz

Kraków: Czytelnik

1951

Idą dzieci

Warszawa: Czytelnik

1951

Trzy pieśni: na chór mieszany a cappella

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1968

Wielka radość w Warszawie: na głos z fortepianem

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Więcej...
Bibliografia